[صفحه اصلي ]      
اولين سايت مددكاري اجتماعي ايران awt-yekta http://www.socialworkeriran.com
بخش‌هاي اصلي
درباره پايگاه::
اخبار و رويدادها::
مقالات::
پيوندها::
قوانين::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
آخرين مطالب بخش
:: همايش مددکاری با موضوعات روانشناسی و جامعه شناسی
:: کابوسی به‌نام تولد در دامان مواد افيونی
:: شفيعی: آموزش از ضروريات رشد امدادگران و نجاتگران هلال احمر است
:: بهره وری در محيط کار را افزايش دهيد آن هم بدون هزينه
:: جشنواره ملی ازدواج و خانواده جوان برگزار می شود
:: مردها بيشتر کار احمقانه می کنند يا زن ها؟
:: زيبايی‌هايی برای تجربه کردن؛ حتی اگر کوهی از مشکلات پيش رو باشد
:: ۱۱ ميليون دختر و پسر منتظر ازدواج هستند
:: صبر معلولين تا چه حد؟
:: ˝کاغذ خروس نشان˝ برای کودکان کار نمايش داده می شود
:: برگزاری همايش اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در تمام استانها
:: 500ميليارد تومان هزينه تحصيل دانش آموزان افغان در مدارس ايرانی
:: توسعه اورژانس اجتماعی در استانهای آسيب خيز/افزايش خودروهای اورژانس
:: جايزه امسال حقوق بشر به وزير بهداشت می رسد
:: طرح سراسری پيشگيری از طلاق از هفته آينده اجرا می شود
:: کشورهای ديگر در روز جهانی معلولان چه می‌کنند؟
:: روايتی از گردشگری ماجراجويانه افراد دارای معلوليت در ايران
:: تأسيس مرکز ترک اعتياد ويژه کودکان در پايتخت
:: راه اندازی کتابخانه های تخصصی در مراکز توانبخشی معلولين/ دعوت بهزيستی از ناشران
:: «پديده پاشايی، فرصت، حيرت، شکاف نسلی يا رشد فرهنگ سلبريتي؟»
:: تأثير رفتارها در افزايش وزن
:: اولين همايش بين المللی مشاوره برگزار می شود
:: راه‌اندازی اولين شبکه اجتماعی بومی توليد داخل/ سال 94 زمان بهره‌برداری از شبکه
:: معلولان و چالش مناسب سازی معابر شهری
مفاد قانون جامع معلولين

ماده1. دولت موظف است زمينه های لازم را برای تأمين حقوق معلولان، فراهم وحمايت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در اين قانون به افرادی اطلاق ميگردد که به تشخيص کميسيون پزشکی سازمان بهزيستی براثر ضايعه جسمی، ذهنی،روانی يا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارايی عمومی وی ايجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمينه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کليه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، توليد و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسايل خدماتی به نحوی عمل نمايند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفريحی ، معابر و وسايل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمايند.
تبصره 2. شهرداريها موظفند از صدور پروانه احداث و پايان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعايت نکرده باشند خودداری نمايند.
تبصره 3 . سازمان بهزيستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نمايد.
تبصره 4 . آيين نامه اجرايی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 3. سازمان بهزيستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه اقدامات ذيل را به عمل آورد:

    الف . تامين خدمات توانبخشی ، حمايتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنياز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غيردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خيريه) و پرداخت يارانه (کمک هزينه ) به مراکز غيردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرايط (معلولان نيازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهويه ، معلولان با ناهنجاريهای رفتاری) با همکاری بخش غير دولتی و پرداخت تسهيلات اعتباری و يارانه (کمک هزينه) به آنها.

  ج. تامين و تحويل وسايل کمک توانبخشی موردنياز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمايتی و توليدی معلولان و ارايه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمايتی و توليدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفريحی ، فرهنگی و وسايل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپيما ، قطار) از تسهيلات نيمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربيت بدنی و شهرداريها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفريحی خود را به نحوی احداث و تجهيز نمايند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزيستی کشور تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و بيمه مکمل درمانی قرار می گيرند.

ماده 6. يکی از فرزندان اوليايی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يکی از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمايند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ايجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پيمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و ديگر دستگاه هايی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمايند به افراد معلول واجد شرايط .

  ب. تامين حق بيمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزيستی کشور و پرداخت آن به کارفرمايانی که افراد معلول را به کار می گيرند .

  ج. پرداخت تسهيلات اعتباری به واحدهای توليدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های توليدی حمايتی در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهيلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهيلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای توليدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بيش از شصت درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابينا و کم بينا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشين نويسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولين جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابينا و ناشنوا و معلولين ضايعات نخاعی واجد شرايط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گيرند.

  تبصره 2. سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختيار سازمان بهزيستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولين واجد شرايط با همکاری سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نمايد.

  تبصره 3. سازمان بهزيستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجويان بهزيستی را ايجاد و اساسنامه آن را به تصويب هيات وزيران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رايگان و تلفيقی تامين نمايد.

ماده 8. معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزيستی کشور از آموزش رايگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ديگر دستگاه های دولتی و نيز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آيين نامه اجرايی اين ماده مشترکاً توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنياد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استيجاری و ارزان قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزيستی کشور در اختيار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سيستم بانکی کشور مکلف است ، تسهيلات اعتباری يارانه دار مورد نياز احداث و خريد مسکن معلولان را تأمين کند و به معلولان يا تعاونی های آنها و يا موسسات خيريه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمايند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمين و مسکن موظف است زمين مورد نياز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهيه و در اختيار افراد مذکور يا تعاونی ها و موسسات خيريه ای که برای آنان مسکن احداث می نمايند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزينه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمين و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزيستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و کمکهای يارانه ای اشخاص حقيقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجويان اقدام و مالکيت يا بهره برداری آنها را مطابق آيين نامه ای که سازمان بهزيستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران می رسد به معلولان و مدد جويان واحد شرايط واگذار نمايد.

ماده 10. ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختی سازمان بهزيستی کشور به مراکز غيردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور وزارت بازرگانی تهيه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 11. مرکز آمار ايران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعيت کشور به نحوی برنامه ريزی نمايد که جمعيت افراد معلول به تفکيک نوع معلوليت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزيستی کشور و آشنايی مردم با توانمنديهای معلولين اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزيستی کشور موظف است با ايجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قيموميت افراد معلول اقدام نمايد ، دادگاهها موظفند در نصب يا عزل قيم افراد معلول صرفا از طريق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمايند.

تبصره 1. سازمان بهزيستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضايی وکيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آيين نامه اجرايی اين ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارت دادگستری تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 14. موديان مالياتی می توانند از طريق سازمان بهزيستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند . گواهی هزينه موديان مالياتی در موارد فوق که به تاييد سازمان بهزيستی کشور رسيده باشد به عنوان هزينه قابل قبول ماليايت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آيين نامه اجرايی اين ماده مشترکا توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارايی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزيستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ريزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمايند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجويان رئيس سازمان بهزيستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نمايد.

ماده 16. اعتبار مورد نياز اجرای اين قانون از محل منابع زير تامين می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظايف قانونی در قوانين بودجه سالانه منظور می نمايند.
2. از محل اعتبارات هزينه ای و تملک سرمايه ای سازمان بهزيستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارايه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جويی در هزينه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که ميزان سالانه آن برای هر يک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هيأت وزيران مشخص می نمايد.

  تبصره 1. آيين نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

  تبصره 2. آن تعداد يا بخشی از مواد اين قانون که نياز به اعتبار جديدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در اين ماده .تامين نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: مددکار هم باشيم ::
روز جهانی افراد دارای معلولیت گرامی باد
نامگذاری خیابانی در تهران به نام «مددکاران»
کار آفرین
توجه به کودکان کار
اولين اپليکيشن فارسی معلولان ايران به بازار آمد
خود مراقبتی
توجه به معلولین و بلایای طبیعی
توجه به ورزشهای همگانی
پیشگیری از ایدز
:: اخبار مددکاری : همايش مددکاری با موضوعات روانشناسی و جامعه شناسی ::
 | تاريخ ارسال: 26/9/1393 | 

AWT IMAGEهمايش دو روزه مددکاری در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 20و 19 آذر ماه در دفتر مرکزی بنيادکودک ايران برگزار شد.
اين همايش با خوش آمدگويی مدير عامل محترم بنيادکودک و با حضورخانم سوسن تنعمی يکی از همکاران امريکا و تمامی مددکاران بنيادکودک ايران،آغاز به کار کرد .

>
:: گزارش - مصاحبه - مقاله اجتماعی : کابوسی به‌نام تولد در دامان مواد افيونی ::
 | تاريخ ارسال: 24/9/1393 | 

AWT IMAGEسلامت نيوز: آمارها حکايت از افزايش مصرف انواع مواد دخانی و اعتياد در ميان افراد از جمله زنان دارد، معضلی که ممکن است در آينده‌ای نه چندان دور تبديل به يک بحران جدی در کشور شود.

>
:: اخبار اجتماعی : شفيعی: آموزش از ضروريات رشد امدادگران و نجاتگران هلال احمر است ::
 | تاريخ ارسال: 24/9/1393 | 

AWT IMAGEکرمانشاه- مدير عامل جمعيت هلال احمراستان کرمانشاه باتاکيد بر اينکه آموزش ازضروريات رشد امدادگران و نجاتگران اين جمعيت است، گفت: برگزاری کلاس های عملی مهارت آموزی رابه امدادگران ونجاتگران آموزش می دهد.

>
:: گزارش - مصاحبه - مقاله اجتماعی : بهره وری در محيط کار را افزايش دهيد آن هم بدون هزينه ::
 | تاريخ ارسال: 24/9/1393 | 

AWT IMAGEيک راهکار ساده می تواند بهره وری را تا چهارده درصد افزايش دهد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاين، شين لوپز، استاد دانشگاه بيزنس کانزاس، اعتقاد دارد که برای موفقيت يک کسب و کار، اميدوار بودن کارمندان و کارکنان به آينده شرطی اساسی محسوب می شود. به اعتقاد او اميد يعنی باور به اينکه امور می توانند بهتر شوند و شما نيز می توانيد آن ها را بهبود ببخشيد.

>
:: اخبار اجتماعی : جشنواره ملی ازدواج و خانواده جوان برگزار می شود ::
 | تاريخ ارسال: 24/9/1393 | 

AWT IMAGEهدف: کاهش نرخ طلاق‌های نارس و خانواده‌های آسيب ديده

 مديرکل دفتر برنامه ريزی ازدواج و تعالی خانواده گفت: برای کاهش نرخ وقوع طلاق های نارس و خانواده های آسيب ديده بايد فرهنگ سازی کنيم. جشنواره ملی ازدواج و خانواده جوان با اين هدف متعالی، امسال در سيزده محور برگزار می شود.

>
:: گزارش - مصاحبه - مقاله اجتماعی : مردها بيشتر کار احمقانه می کنند يا زن ها؟ ::
 | تاريخ ارسال: 24/9/1393 | 

AWT IMAGE مردها چون بيشتر از زن ها اهل ريسک کردن هستند مدال طلای کارهای احمقانه کردن را هم به دست آورده اند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاين،مردها نسبت به زن‌ها حاضر به ريسک بيشتری هستند. آنها بيشر برايشان حادثه پيش می‌آيد، بيشتر صدمه می‌بينند و در کل زودتر از زن‌ها جان خود را از دست می‌دهند. اکنون يک تحقيق علمی نظريه "حماقت مردها" را تاييد می‌کند.

>
:: مقالات معلولين و توان بخشی : زيبايی‌هايی برای تجربه کردن؛ حتی اگر کوهی از مشکلات پيش رو باشد ::
 | تاريخ ارسال: 24/9/1393 | 

AWT IMAGEتعريف ملاک موفقيت گاهی سخت و دشوار است، عمده افرادی که مطرح می‌شوند موفقيت‌های تحصيلی، کاری، ورزشی قابل توجهی را کسب کرده‌اند و قطعا حق آنها تقدير و ستايش شدن است. در حوزه معلوليت، گاهی قهرمان پروری از موضوعاتی است که رسانه‌ها بدنبال آن هستند هرچند اصل اين موضوع نيز در صورت پرداختن صحيح مناسب و در خور توجه است و می‌تواند تاثيرات اجتماعی خاص خودش را داشته باشد.

>
:: اخبار اجتماعی : ۱۱ ميليون دختر و پسر منتظر ازدواج هستند ::
 | تاريخ ارسال: 24/9/1393 | 

AWT IMAGEهر خانواده بايد ۲ يا ۳ فرزند داشته باشد/ سالانه ۲۲۰ هزار سقط غيرقانونی داريممعاون بهداشتی وزير بهداشت گفت: بايد وضعيت واقعی جمعيتی را به مسئولان ارشد کشور گزارش کنيم، ۱۱ ميليون دختر و پسر منتظر ازدواج هستند اما امکان آن را ندارند، اگر شرايط ازدواج و توسعه مناسب کشور را فراهم آوريم، نرخ باروری از ۱.۸ به ۲.۶ می‌رسد.

>
:: مقالات معلولين و توان بخشی : صبر معلولين تا چه حد؟ ::
 | تاريخ ارسال: 24/9/1393 | 

AWT IMAGE نامگذاری روزهای سال به عناوين مختلف مجالی است برای گراميداشت و آگاهی بخشی در سطحی کلان و بسترسازی برای ايجاد تغييرات و بهبود شرايط موجود. افراد دارای معلوليت هم در تقويم ملی و جهانی روز 12 آذر (سوم دسامبر) را به خود اختصاص داده اند تا فرصتی باشد برای آگاهی بخشی نسبت به توانايی‌ها، نياز‌ها، چالش‌ها و محدوديت‌های تحميلی و همچنين يادآوری وجود 15 درصد از جمعيت که نيازهای متفاوتی از نظر دسترسی به امکانات شهری و زندگی اجتماعی دارند

>
:: اخبار اجتماعی : ˝کاغذ خروس نشان˝ برای کودکان کار نمايش داده می شود ::
 | تاريخ ارسال: 24/9/1393 | 

AWT IMAGEاين فيلم که به موضوع کودکان کار می پردازد برای 300 نفر از اين کودکان به نمايش درمی آيد.به همت انجمن حاميان کودکان کار و خيابان "کاغذ خروس نشان" برای کودکان کار به نمايش در می آيد.

>
:: مقالات : باشگاه فرهنگی ورزشی پيام ، اولين باشگاه ورزشی - تخصصی ::

 باشگاه فرهنگی ورزشی پيام ، اولين باشگاه ورزشی - تخصصی 

  در رشته های بدنسازی ، بوچيا ، تنيس روی ميز ، شنا و ...

  برای کليه معلولان عزيز

>
تبليغات

 
آموزش زبان انگليسي

::
ورود كاربران
نام کاربری
رمز عبور
ورود خودکار
بازيابی رمز عبور
::
آمار بازديدها
تمام بازديد‌ها: 2819304
بازديد 24 ساعت قبل: 3373
::
آخرین به‌روزرسانی
چهارشنبه 1393/9/26
::
کنوانسيون حقوق معلولين

ماده 1 ) هدف :   هدف از اين کنوانسيون ‌پيشبرد، ‌حمايت و ‌حصول اطمينان‌ از برخورداری مساوی همه معلولين از حقوق انسانی، آزادی‌های پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتی آنها می‌باشد.

  افراد معلول آن دسته از افرادی هستند که دارای نقايص طولانی مدت فيزيکی،‌ ذهنی يا حسی می‌باشند و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و موثر بر اساس اصول مساوی با ديگران دچار تاخير شوند.

::
پيوند
::

Free Page Rank Tool

Academic Web Tools
اولين سايت مددكاري اجتماعي ايران http://www.socialworkeriran.com
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.076 seconds with 1009 queries by AWT YEKTAWEB 2562